Salasaka

Glosariosh diksionariosh frasegunash

Bibliamunda na rijsishka shimigunaga kai glosariobi tiyan. Lucasbi Hechosbish tiyaj estrellan rikuchishkagunaga glosariobi churashka gan. Lucasta Hechostash churashka paginamu ringu kaibiga klik-da rurabai.

Kai diksionariobi kinsa shimiguna tiyan: runa shimi, cholo shimi, inglés shimi. Narij tukuchinchi. Kinsa shimigunamunda fraseguna libroga kambujmi valin.